• Eksempel, billede 1 af 4.

 • Eksempel, billede 2 af 4.

 • Eksempel, billede 3 af 4.

 • Eksempel, billede 4 af 4.

Før du begynder

Afsløringen - om billedudsnit

Det bliver du bedre til:

 • At lave en fortælling i billeder.
 • At skabe en overraskende pointe sidst i billedfortællingen.
 • At kende forskel på de forskellige billedbeskæringer - total, halvtotal, nær osv.

Det skal du bruge:

TIP: Det er altid godt at variere billedbeskæringen, når man sammensætter to eller flere billeder. Det gælder, uanset om man laver et slideshow, en film eller en fotocollage.

Trin for trin

Sådan gør du din historie mere spændende

En vigtig del af at fortælle er at skabe overraskelse. I denne aktivitet skal I lave en billedfortælling i fire billeder, der overrasker tilskueren til slut.

1

Forproduktion 20 min.

Se eksemplet i dette slideshow og bemærk de forskellige beskæringer: 

 • 1. Totalbillede: To personer kommer gående.

 • 2. Nærbillede: De åbner en dør.

 • 3. Halvnær-billede: Personerne ser, hvad der er inden for døren.

 • 4. Hvad ser personerne? I hvilken beskæring vises billedet?

 

Find på jeres egen ide med fire billeder:

 1. Total: To mennesker kommer gående og ser et håndtag/en dåse/et penalhus eller lignende, der kan åbnes.
 2. Nær: De åbner det/den.
 3. Halvnær: De ser forskrækkede/overraskede/bange/glade eller lignende ud.
 4. Beskæring? Hvad ser de? Det sidste billede skal vise en afsløring, gerne overraskende: Hvad er der i penalhuset? (Fx en hund.) Hvad er der i skabet? (Fx en bil, et træ, en lærer eller noget helt fjerde.)

I må lave om på situationen, men I skal bruge de samme beskæringer som i eksemplet. Vælg en location der er realistisk at finde, for I skal ud og skyde billederne på næste trin.

Print et tomt storyboard fra "Værktøjer" og udfyld det ved at tegne jeres historie med de fire billeder.

 

Fordel rollerne fotograf, to karakterer og eventuelt en instruktør mellem jer inden næste trin.

Sørg for at have de rekvisitter og kostumer, I skal bruge.

2

Produktion 45 min.

Tag jeres fire billeder med stillkamera.

 • Leg med beskæringen på dette billede ved at hive i ankerpunkterne.

TIP

TIP: Husk at vende kameraet samme vej (vandret eller lodret) når I tager jeres billeder. Det er pænere, når billederne sammensættes i et slideshow senere.

 
3

Efterproduktion 20 min.

Indsæt jeres billeder i PowerPoint eller et lignende program, der kan lave slideshows.

TIP

TIP: På en Mac kan du lave slideshows i Billedfremviser. Bare markér billederne og åbn dem samlet, eller træk dem ind i Billedfremviser, og gå til "Oversigt" > "Lysbilledshow".

Det er vigtigt, at jeres billeder vises som slideshow, altså efter hinanden i den rigtige rækkefølge. Sæt dem IKKE op på en måde, hvor man kan se alle billeder på samme slide, for så afslører I pointen.

 
4

Funker det? 5 min.

Vis jeres slideshow til andre uden at forklare dem noget som helst først.

 • Få dem til at forklare historien for jer. Var det den samme historie, som I ville formidle?
 • Blev de overraskede?
TIP

TIP: Vidste du, at 'billedbeskæring' også kaldes 'billedudsnit' eller 'framing'?

 

 

Gem jeres slidehow i jeres portfolio, på intra eller et tredje sted, så I har den til senere.