Hvor... Rettigheder på internettet

Når du laver medieproduktioner, som du gerne vil vise uden for klassens fire vægge eller lægge på internettet, skal du være meget opmærksomme på ikke at bruge og ændre i video, lyd, musik, tekst og billeder, som andre har produceret.

Ret Internet

Hvis du f.eks. har lavet en film, hvor du bruger et musiknummer af Lukas Graham, som du f.eks. vil vise til juleafslutningen for hele skolen, et forældremøde eller lægge på internettet, bryder i opretshavsloven, hvis du ikke har fået tilladelse af Lukas Graham og hans pladeselskab. Det samme gælder, hvis du bruger andres video, lyd, tekster eller fotos.

Hvis du vil lave et medieprodukt, som skal ud i en større sammenhæng, kan du vælge at skabe alt selv. Du kan også finde video, lyd, musik, tekst og billeder, hvor den, som har lavet det, har sagt ja til, at andre må bruge det – det hedder Creative Commons. Husk, at det altid er dit ansvar at sikre, at rettighederne er i orden.