En plakat skal ikke informere om en sag, men skabe interesse for den. På de bedste plakater kan budskabet aflæses på få sekunder. Al unødvendig information er udeladt!

Før du begynder

Lav en plakat for en mærkesag

Det bliver du bedre til:

 • At skabe et produkt til prøven i kulturfag.
 • At formidle og reklamere for et politisk budskab

 • At opbygge en plakat der tydeligt fortæller budskabet.

 • At afstemme plakatens virkemidler (billede, titel, slogan, skrifttyper, farver, komposition) ift. det politiske budskab.

 

OM AKTIVITETEN

I denne aktivitet fremstiller du en plakat, der skal reklamere for en politisk mærkesag. Du finder selv et billede og indsætter titel og slogan, så det giver en samlet formidling.

En plakat kan bruges til at formidle et synspunkt på en sag. En plakat er relativt hurtig at fremstille, så du kan eventuelt producere to plakater, en for og en imod sagen.

Det skal du bruge:

TIP: I kan også lave plakater til historiske perioder, de ti bud i kristendom, filmplakater m.v.

Trin for trin

Lav en plakat for en politisk mærkesag

1

Emne 15 min.

Før I går i gang med denne aktivitet, har I fundet et emne og en problemstilling sammen med jeres lærer.

 • Udfyld emneboardet først for at gøre status.
HUSK

HUSK:

Dit produkt er blot en del af det du skal aflevere forud for prøven i kulturfag, og det tæller ikke i sig selv. Men hvis du bruger produktet godt til prøven, kan din fremlæggelse blive mere overbevisende, og dermed laver du et bedre resultat.

Produktet kan fx levendegøre dit stof eller anskueliggøre dine pointer.

 

Hvis du ikke har et emne, fordi du blot vil træne produktudfærdigelsen, kan du trække et emne at arbejde med her (klik på emnet, du trækker): 

De rigeste skal betale mere i skat
Kortere skoledage i folkeskolen
Danmark skal tage mod flere flygtninge
JA til atomkraft
Kødfrie dage i offentlige institutioner
2

Hvorfor, til hvem og hvor?

Før du/I begynder at producere din SmåP, er der et par ting at overveje.

1. Vælg en kombination

Tag tre valg!

Træk i markeringerne nedenfor, og få input til at tænke over:

 • Hvad du/I vil med din/jeres SmåP?
 • Hvem den er til?
 • Hvor den skal vises?
3

Forproduktion 30 min.

Forestil jer, at I skal lave en plakat, der sætter fokus på jeres mærkesag og fremstiller jeres holdning til mærkesagen på en positiv måde. 

Plakaten skal både reklamere for mærkesagen og give lyst til at støtte den.

 • Tal i jeres gruppe om, hvad plakaten skal fortælle.
 • Udfyld plakatboardet. 

Plakater lavet af 9.-klasses-elever.

 
4

Produktion 15 min.

 

 • Find nu det billede, I er blevet enige om. I kan finde billeder ved at søge på fx Google Images.
VIGTIGT

VIGTIGT:

Husk, at medmindre der udtrykkeligt står, at de billeder du finder på nettet må bruges i andre sammenhænge, så må du ikke offentliggøre dem i nye sammenhænge, fx ved at dele dit færdige produkt på Facebook.

Sådan kan du finde godkendte billeder, som du må bruge:

Soeg Ikke Rettighedsbeskyttede Billeder 

 
5

Postproduktion 60 min.

Vi anbefaler, at I udfører dette trin på en computer, men I kan også bruge en tablet.

 • Åbn et billedbehandlingsprogram. Vi anbefaler Photopea via Skoletube eller to gratis, online programmer - se guiden under 'Værktøjer':

Canva er nemt og brugervenligt og leverer mange layouts at starte fra. Gratis.

Photopea via Skoletube er lidt mere avanceret, men giver flere muligheder. Skabeloner at starte fra. Kræver abonnement på Skoletube.

Pixlr er brugervenligt og har avancerede funktioner. Gratis.

Nu skaber I jeres plakat, med udgangspunkt i de valg I traf, da I lavede jeres plakatboard og gennemgik trinnet "Hvorfor, til hvem og hvor?":

Indsæt billede(r) og justér evt. lys og farver.

Tilføj tekster (titel mm.) og justér skrifttype, størrelse og farve.

 

Gem plakaten som en fil - se hvordan i guiden.

Nu kan plakaten printes ud, uploades til Intra, SkoleTube eller lignende.

6

Funker det? 15 min.

Vis jeres plakat til andre personer uden at forklare dem noget først:

Spørg dem:

 • Hvad synes I om plakaten? Hvorfor?
 • Hvad fortæller plakaten? Hvilket budskab opfatter I?
 • Hvem mener I, er målgruppen?
 • Hvor mener I, plakaten egner sig til at blive vist?

Diskutér i jeres egen gruppe, om de andres oplevelse af jeres plakat passer godt til det, I tidligere har besluttet. Er det nødvendigt at lave ændringer i jeres plakat, så gør det nu?

 
7

Fremlæggelsen

Hvis du/I skal fremlægge dit/jeres produkt (fx til prøven) så husk, at produktet skal hænge sammen med resten af fremlæggelsen.

Brug jeres produkt til at præsentere de vigtigste pointer og til at problematisere eller perspektivere dit/jeres emne. 

Proeven

Inden fremlæggelsen, er det derfor vigtigt at du/I gør jer følgende overvejelser: 

 • Forhold dig/jer til problemstillingen.
 • Lav en disposition.
 • Skriv noter til dit/jeres oplæg.
 • Inddrag produktet - hvorfor har du/I valgt at bruge plakaten som produkt? Hvordan understøtter produktet problemstillingen? 
 • Øv til sidst oplægget overfor andre.
 
Error loading MacroEngine script (file: LoadAndInitScripts.cshtml)