Før du begynder

Lav en TV-avis

Det bliver du bedre til:

 • At producere et troværdigt nyhedsindslag til en tv-avis. 
 • At kunne betjene optage- og redigeringsudstyr

Det skal du bruge:

Trin for trin

Sådan laver I en TV-avis

I denne aktivitet laver i en TV-avis om forskellige steder på jeres skole. I laver en studiespeak og et indslag fra "marken" og klipper så optagelserne sammen til et velfungerende nyhedsindslag på 2-3 min

1

Find et sted 30 min.

I skal lave et nyhedsindslag om et sted på jeres skole. Træk en stedbeskrivelse i generatoren nedenfor, og diskuter hvor det konkrete sted kunne være.

Udfyld stedboardet for at få styr på jeres sted.

Et sted I var bange for som små
Et sted hvor man mødes
Et sted der er rart at være
Et sted hvor man slapper af
Et sted man ikke har lyst til at være
Et sted hvor der er gang i den

 

TIP

TIP: I kommer til at lave jeres nyhedsindslag på en iPad. Det er en god idé at have den trinvise guide til aktiviteten åben på en anden enhed (computer, tablet eller smartphone), så I kan følge vejledningen.

 

 
2

Forproduktion 45 min.

 

Udfyld et nyhedsboard for studiet.

TIP til studiet

TIP til studiet:

Smaap Nyhedsindslag Studiet

Inden I laver jeres optagelser så overvej: 

Hvor finder optagelserne sted? Find en neutral baggrund eller konstruer selv en, der ligner et nyhedstudie.

Brug evt. et iPad-stativ for at gøre optagelserne stabile.

Skal nyhedsværten være stående eller sidde ned?

Er lyset i orden? Er der for mørkt kan I forsøge at rykke tættere på naturligt lys (fx fra et vindue).

Udfyld et nyhedsboard for interviewet.  

TIP til interviewet

TIP til interviewet:

Marken

Hvor foregår interviewet? Hvad ses i baggrunden? Baggrunden er vigtig, for interviewet foregår jo på stedet, hvor I har valgt, at lignelsen finder sted.

Er lyden i orden? Er der for meget blæst, kan I overveje at rykke indenfor. For noget af det vigtigste ved et interview er, at man kan høre hvad personen siger. 

Husk at filme illustrerende billeder som I kan bruge til at supplere jeres interview med. 

 

Bliv klar til optagelse

 

> TIP: Optag film på iPad eller smartphone <

> TIP: Optag film på iPad eller smartphone <:

Man kan sagtens skyde en god film med en iPad eller smartphone. Men der er nogle særlige opmærksomhedspunkter:

 1. Tjek, at der er hukommelse nok (mindst 4 GB).
 2. Hold kameraet vandret
 3. Hold kameraet i ro og kom i højde med motivet
 4. Kom tæt på lydkilden med mikrofonen
 5. Hold mikrofonen fri

Se hvordan man gør i filmen her:

Tjek jeres udstyr inden optagelser

Aftal hvem der medbringer hvad: udfyldte nyhedsboards, kamera, evt. rekvisitter, tøj osv.

Fordel gerne funktionerne journalist, fotograf og skuespillere mellem jer. Så glider optagelserne bedre.

Hvor og hvornår mødes I?

3

Produktion 45 min.

Optag jeres studieoplæg og nedlæg i studiet.

Optag jeres interview i marken

TIP

TIP: For bedre lyd kan I rykke iPaden tættere på de personer, I interviewer.

I kan også optage reallyd som kan bruges i klipningen til at dække over fx steder med meget støj

Smaap Nyhedsindslag Studiet

Marken

 
4

Klipning 90 min.

Vi anbefaler, at I udfører dette trin på en tablet, men I kan også bruge en computer (Mac med iMovie).

Åbn iMovie.

TIP

TIP: Det er en god idé at samle jeres optagelser i mapper under 'fotos' på iPaden (fx. en mappe til optagelserne i studiet og en mappe til optagelserne i marken).
Så er det mere overskueligt, når I skal klippe.

Importer jeres filer til programmet.

Sådan henter man optagelser ind i programmet: 

Dias 1
Dias 2
Dias 3.1
Dias 4

Klip jeres optagelser.

I kan bruge iMovies skabeloner til at få det rette nyheds-look. 

Se en udvidet guide til programmet her: 

 
5

Virker det? 15 min.

Afspil nyhedsindslaget for andre personer uden at forklare dem noget først.

Spørg dem:

 • Fungerer det? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan mener I, at indslaget formidler opfattelsen af stedet?
 • Er interviewsene troværdige?

Diskutér i jeres egen gruppe, om den anden gruppes oplevelse af jeres nyhedsindslag passer godt til det, I havde forventet.

 • Gå tilbage til redigeringen, hvis noget kan gøres bedre.
 

Eksporter (gem) filen som en færdig fil, når I er færdige.