Før du begynder

Film et helt særligt sted

Det bliver du bedre til:

 • At formidle ved hjælp af billedside, voice over og underlægningsmusik og at se styrker og svagheder ved de tre formidlingsmåder (modaliteter).
 • At optage video, klippe og arbejde med lydsiden i en film.

Det skal du bruge:

Trin for trin

Lav en poetisk dokumentar

I skal lave en dokumentar på 60-90 sekunder om et sted, der betyder noget for jer, og I skal både optage, skrive voice over, finde musik og klippe filmen sammen.

1

Idéudvikling 30 min.

Før I kan gå i gang med optagelserne, skal I planlægge jeres produktion.

 • Aftal i gruppen et sted, i gerne vil lave en film om

Det kan være et sted, I synes er smukt, et sted der giver jer en særlig følelse, et sted der har en personlig betydning for jer. Det kan være et sted, hvor I har haft en oplevelse, der gjorde indtryk på jer. Det kan være et sted, som I holder af, eller et I ikke kan lide.

Filmen må ikke omhandle personer. Det er stedet, der er "hovedpersonen". Dog må der gerne være personer i baggrunden, hvis jeres sted kræver det. F.eks vil det være unaturligt, hvis der ikke er nogen personer på en banegård.

 • Find 5 ord som passer til stedet.

Ordene skal give jer inspiration, når I er på optagelse, så det må gerne være ord, der rammer jeres følelser for stedet.

 

 
2

Optagelse 60 min.

 

Tag jeres kamera/smartphone. 

 • Lav 12-15 indstillinger (videooptagelser) til jeres dokumentarfilm. Hver indstilling skal vare mindst 20 sekunder.

Da jeres film skal vare mellem 60-90 sekunder, er det vigtigt at have nok materiale.

Husk, at I ikke må tale under optagelserne, og der ikke må være karakterer.

Kolonihave Smartphone


Tænk over, hvordan I vil fremstille stedet. Er kameraet bevægeligt eller står det fast? Hvordan kan lyset bruges? Er der gode skygger? Hvordan skal perspektivet i billederne være? Vær undersøgende med kameraet.

TIP

TIP: Bevæger I kameraet under optagelsen, er det en god idé at have rolige bevægelser. Ellers kan det være svært at fokusere for publikum.

Sørg for at få både totaler og nærbilleder og det ind imellem af jeres steder.

Kolonihave

Totalbillede

Barnecrogs

Nærbillede

 

Skoletubelogo (1)

 • Upload optagelser til en kanal på Skoletube. 

Jeres optagelser skal uploades til en kanal, som I selv opretter på Skoletube, så I kan hente det ind i Videomixer herfra. Upload kan ske direkte fra den enhed, optagelsen ligger på ved at logge ind på Skoletube.dk.

 

3

Import 15 min.

I kan bruge et hvilket som helst klippeprogram til at sætte filmen sammen med, men vi anbefaler at I bruger Videomixer via Skoletube.

Import Videomixer Slide1
Import Videomixer Slide2
Import Videomixer Slide3
Import Videomixer Slide4
Import Videomixer Slide5
Import Videomixer Slide6
 
4

Voice over / klip / musik 45 min.

Tal om hvad det er, I gerne vil sige med filmen. Er der noget specielt ved stedet, der skal fremhæves?

 • Fordel følgende opgaver mellem jer, og lav dem individuelt: forfatter, klipper og tonemester.


1. Forfatter: Skrive og optage voice over

Tænk over hvilken stemning voice overen skal skabe. Skal det være en langsom eller hurtig stemme, er den trist, glad, neutral?

Voice overen skal vare ca. 60 sekunder og kan optages som video på din smartphone, da I senere kan fjerne billedet i Videomixer. Så billedet er altså ikke vigtigt.

Sørg for at der er ro omkring dig, hold telefonen helt stille (læg den evt på noget), og tal tæt på mikrofonen.

Upload den færdige voice over til jeres kanal på Skoletube.

 

2. Klipper: Klippe filmen
Her kan du se hvordan Videomixer fungerer:

 

Sæt nu jeres klip sammen, så billedsiden formidler den stemning, I gerne vil have frem.

Husk, at jeres film ikke må vare mere end 90 sekunder, så du skal udvælge de helt rigtige rigtige klip og kun bruge den del af dem, der passer i jeres film. Se i guiden ovenfor, hvordan du kan afkorte et klip.

 

3. Tonemester: Finde musik
I højre side er der en guide til rettighedsfrit musik. Find noget musik der rammer stemningen af jeres sted.

Upload musikstykket til jeres kanal på Skoletube.

 

 
5

Sæt filmen sammen 30 min.

  

 • Importer voice over og musik fra kanalen på Skoletube. Lydfiler lægger sig under fanebladet "AUDIOS" i Videomixer.
 • Saml voice over, klippet film og musik på tidslinjen
Se hvordan du adskiller lyd og billede i Videomixer

Se hvordan du adskiller lyd og billede i Videomixer:

Hvis du har optaget din voice over som video, skal du adskille billede og lyd i Videomixer.

Videomixer Adskillydogbillede2

Træk optagelsen med din voice over ned i tidslinjen, og klik herefter på tandhjulet på optagelsen. Vælg "Extract soundtrack to audio track". 

Sørg for at et af lydsporene nedenunder er tomt.

Hvordan fungerer det? Skal der evt laves nogle ændringer? Skal der være længere eller kortere klip for at billedsiden passer til voice over og musikstykke. Skal der flere nærbilleder eller totaler?

 • Ret filmen til, så den bliver helt perfekt.
 
 • Eksporter filmen 

Når filmen er færdig skal den eksporteres, så I kan se hinandens film eller forskellige versioner. Eksporter f.eks til en fælles Skoletube-kanal.

6

Virker det? 45 min.

Hele klassen

Se hinandens film. Diskutér hvordan filmene fungerer:

 • Hvordan fungerer voice over i forhold til billed- og lydsiden? 
 • Hvad gør musikken for filmen?
 • Hvilke 5 ord, tror I gruppen skrev ned omkring stedet inden optagelsen?