Før du begynder

Del din mening med film på sociale medier

Det bliver du bedre til:

 • At koge en relevant nyhed ned til essensen af historien
 • At relatere en nyhed til eget liv
 • At forholde dig til og udtrykke dig om ting, der sker i samfundet
 • At betjene optage- og redigeringsudstyr

Det skal du bruge:

TIP: Aktiviteten kan også bruges til at lave små, holdningsbaserede film om andre områder end nyheder. Giv fx jeres mening til kende om maden i skolens køkken/bod eller om regler for brug af mobiltelefonen.

Trin for trin

Sådan laver I en fængende nyhed til sociale medier

I denne aktivitet videofilmer I hinandens holdninger til en bestemt sag og klipper så optagelserne sammen til en velfungerende vox pop på 45-60 sek. til de sociale medier.

1

Emne 5 min.

Find på et emne, I vil undersøge hinandens holdning til.

I kan også trække et emne i generatoren (Klik på linket i generatoren for at få inspiration fra en nyhedsartikel):

 

 
2

Forproduktion 30 min.

 

Udfyld nyheds-boardet for at afklare, hvad I finder interessant ved emnet, hvordan I vil filme osv..

TIP til interviewet

TIP til interviewet:

Marken

Tre tips til interviewet:

 1. Location: Hvor foregår interviewet? Hvad ses i baggrunden? Baggrunden er vigtig, for den fortæller noget om personen, der interviewes.
 2. Lyden: Er lyden i orden? For bedre lyd kan I bruge en ekstern mikrofon, eller rykke iPaden tættere på de personer, I interviewer. Er der for meget blæst, kan I overveje at rykke indenfor. For noget af det vigtigste ved et interview er, at man kan høre hvad personen siger.
 3. Blikket: Skal interviewpersonen kigge direkte i kameraet eller på journalisten, der interviewer. Et blik direkte i kameraet giver en mere personlig, direkte henvendelsesform.

 Forproduktion

 

Bliv klar til optagelse

 

> TIP: Optag film på iPad eller smartphone <

> TIP: Optag film på iPad eller smartphone <:

Man kan sagtens skyde en god film med en iPad eller smartphone. Men der er nogle særlige opmærksomhedspunkter:

 1. Tjek, at der er hukommelse nok (mindst 4 GB).
 2. Hold kameraet vandret
 3. Hold kameraet i ro og kom i højde med motivet
 4. Kom tæt på lydkilden med mikrofonen
 5. Hold mikrofonen fri

Se hvordan man gør i filmen her:

Tjek jeres udstyr inden optagelser

Aftal hvem der medbringer hvad: udfyldt nyheds-board, kamera osv.

Hvor og hvornår mødes I?

3

Produktion 45 min.

Det er lettest, hvis I interivewer en eller flere i gruppen.   

Optag jeres interviews ud fra de valg I har truffet på nyheds-boardet (om location, beskæring og spørgsmål).

Fængende billeder til anslaget. Optag dem selv eller find stills på nettet.

TIP

TIP: Film på sociale medier som Facebook skal fange opmærksomheden på 3-5 sekunder og helst uden brug af lyd.

Et visuelt anslag skal fange brugeres opmærksomhed fra start.

Kan I selv optage fængende klip?

Ellers kan I lede efter stills på nettet.

VIGTIGT: Husk, at medmindre der udtrykkeligt står, at de billeder du finder på nettet må bruges i andre sammenhænge, så må du ikke offentliggøre dem i nye sammenhænge, fx ved at dele din nyhed på Facebook.

 

Skoletubelogo (1)

Upload optagelser og billeder til en kanal på Skoletube. 

Jeres optagelser skal uploades til en kanal, som I selv opretter på Skoletube, så I kan hente det ind i WeVideo herfra. Upload kan ske direkte fra den enhed, optagelsen ligger på ved at logge ind på Skoletube.dk.

 

4

Klipning 60 min.

I kan bruge hvilket som helst klippeprogram til at sætte jeres film sammen, men vi anbefaler, at I bruger WeVideo via Skoletube.

Åbn WeVideo via Skoletube og importer jeres optagelser. Således:

Slide1
Slide2
Slide3
Slide 5 2023
Slide 4 2023
Slide6

Klip 10-15 sekunders introduktion. Skriv, hvad nyheden handler om (brug teksten I skrev på nyheds-boardet) med grafik funktionen. Brug jeres fængende billeder som baggrund.

Se en lille guide til programmet her:

Wevideo Klip En Scene 2023 2
Wevideo Klip En Scene 2023 3
Wevideo Klip En Scene 2023 4

Tilføj evt. musik under filmen for at underbygge stemningen. Find et stykke i direkte i WeVideo eller brug Find the Tune på Skoletube, hvor der kan downloades musik og lyde, som kan importeres til jeres projekt.

Tilføj untertekster på de interviewede, hvis I vil publicere nyheden på fx Facebook. Fordi ofte ses videoer uden lyd.

Tilføj credits til sidst i filmen. Hvem er I? Skal I kreditere nogen for musik I har brugt? 

 

 
5

Virker det? 15 min.

Afspil nyheden for andre personer uden at forklare dem noget først.

Spørg dem:

 • Fungerer det? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan mener I, at indslaget formidler opfattelsen af sagen?
 • Er interviewsene troværdige?

Diskutér i jeres egen gruppe, om oplevelsen af jeres nyhed passer godt til det, I havde forventet.

Gå tilbage til redigeringen, hvis noget kan gøres bedre.

 

Eksporter filmen som en færdig fil, når I er færdige. Klik "Finish".