Overblik over aktiviteter

Fortælling

 • Gode karakterer, tak

  Brugerne arbejder med karakterudvikling. De bruger deres fantasi til at få ideer til en hovedkarakter og en hovedmodstander. Gennem arbejdet med karakterboardet udvikles og raffineres karaktererne. Da gode karakterer er fundamentet for en god historie, er karakterudvikling et godt skridt på vejen, og brugerne laver til slut en kort historie på baggrund af deres selvskabte karakterer.

  MÅLSÆTNING
  - At få redskaber til at gøre en karakter interessant og levende.
  - At arbejde med det grundlæggende modsætningsforhold mellem hovedkarakter (helt) og hovedmodstander (skurk).
  - At få redskaber til efterfølgende at kunne udvikle filmfortællinger, hvor der er noget på spil for hovedkarakteren.

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/gode-karakterer-tak
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/gode-karakterer-tak/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Engelsk
  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk
  • Filmkundskab
  • Dansk som andetsprog
  • Medier

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 3 lektioner
  • 2-3 personer
 • Lav en TV-avis

  Eleverne laver i grupper indslag til tv-avisen om steder på skolen, som de ”tager ud til”. De optager deres studieoplæg og tager i “marken” for at optage et interview samt illustrerede billeder. Derpå klipper de råmaterialet sammen til en velfungerende helhed på 2-3 min.

  MÅLSÆTNING
  - At producere et troværdigt nyhedsindslag til en tv-avis.
  - At kunne betjene optage- og redigeringsudstyr

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/lav-en-tv-avis
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/lav-en-tv-avis/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Filmkundskab
  • Medier
  • Historie
  • Samfundsfag
  • Engelsk

  Niveau og omfang

  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 5 lektioner
  • 3-4 personer
 • Taskens hemmeligheder - find en historie

  Brugerne arbejder med et inspirationsmateriale, som lægger op til, at de bruger deres fantasi til at fortælle en historie. Historien raffineres og struktureres ved at arbejde i et historieboard.

  MÅLSÆTNING
  - At lære at hente inspiration fra rekvisitter.
  - At tilegne sig en metode til at strukturere ideer til en historie.

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/taskens-hemmeligheder-find-en-historie
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/taskens-hemmeligheder-find-en-historie/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Engelsk
  • Filmkundskab
  • Dansk som andetsprog
  • Medier
  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 1 lektion
  • 1-3 personer
 • Vine - optag en film på 6 sek.

  Brugerne trækker nogle historieelementer i en generator og skaber ud fra elementerne en kort historie, som de efterfølgende skal planlægge og optage som en 6-sekunders Vine-film. Brugerne arbejder med billedbeskæring og udtryk, og reflekterer over hvordan de bedst formidler deres historie.

  MÅLSÆTNING
  - At skabe en kort og præcis fortælling.
  - At arbejde med billedbeskæringer.

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/vine-optag-en-film-paa-6-sek
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/vine-optag-en-film-paa-6-sek/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Billedkunst
  • Filmkundskab
  • Dansk som andetsprog
  • Medier
  • Engelsk
  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • 2 lektioner
  • 2-3 personer
 • Lignelser i TV-avisen

  Eleverne laver et indslag til tv-avisen over en begivenhed – i dette tilfælde en lignelse – som de lever sig ind i og ”tager ud til”. De omfortolker lignelsen til nutiden, optager deres studieoplæg og tager i “marken” for at optage et interview samt illustrerede billeder. Derpå klipper de råmaterialet sammen til en velfungerende helhed på 2-3 min.

  MÅLSÆTNING
  - At producere et troværdigt nyhedsindslag til en tv-avis.
  - At kunne forstå det almengyldige ved en lignelse.
  - At kunne omsætte en lignelse fra tekst til billede i en nutidig kontekst.

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/lignelser-i-tv-avisen
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/lignelser-i-tv-avisen/vejledning

  Fag

  • Historie
  • Filmkundskab
  • Kristendomskundskab
  • Medier
  • Kulturfagsprøven
  • Samfundsfag
  • Engelsk
  • Dansk

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 6 lektioner
  • 2-3 personer
 • Kampagnefilm fyrværkeri

  MÅLSÆTNING
  - at kommunikere et budskab til en bestemt målgruppe
  - at udvikle idéen til en kort filmproduktion
  - at udarbejde et filmmanuskript
  - at omsætte idéen til en færdig film, herunder at forberede, optage og redigere filmen

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/kampagnefilm-fyrvaerkeri
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/kampagnefilm-fyrvaerkeri/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Medier
  • Filmkundskab
  • Samfundsfag

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Over 6 lektioner
  • 3-4 elever

Univers

 • Snyd en stemning

  Brugerne arbejder med at skabe et univers, der passer til en bestemt genre. De tager egne billeder, søger materiale på nettet og arbejder med kommunikationsværktøjet moodboard, som bruges af professionelle mediefolk til at formidle stemning ved hjælp af billeder.

  MÅLSÆTNING
  - At kunne fortælle historier/skabe en stemning ved hjælp af en location.
  - At kunne producere et moodboard, der klart kommunikerer en stemning.

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/snyd-en-stemning
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/snyd-en-stemning/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Billedkunst
  • Engelsk
  • Filmkundskab
  • Dansk som andetsprog
  • Medier
  • Historie
  • Biologi
  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 2 lektioner
  • 1-3 personer
 • Master of the Universe

  Der skal skabes et univers til et fiktivt computerspil. Brugerne udtænker et simpelt spil og træffer valg om udseende af hovedperson, modstander, spilverden m.m. Valgene omsættes i et digitalt eller analogt moodboard.

  MÅLSÆTNING
  - At kunne skabe en stemning til et spil ved hjælp af en scenografi, location og karakterer.
  - At kunne producere et moodboard, der klart kommunikerer et univers og en stemning.
  - At kunne formidle/præsentere en stemning via et moodboard.

  Aktivitet:
  smaap.dk/praesentation/master-of-the-universe
  Vejledning:
  smaap.dk/praesentation/master-of-the-universe/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Billedkunst
  • Engelsk
  • Dansk som andetsprog
  • Medier
  • Historie
  • Biologi
  • Fysik/kemi
  • Geografi
  • Kristendomskundskab
  • Samfundsfag
  • Madkundskab
  • Natur/teknologi

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • 3 lektioner
  • 1-4 personer

Billede

 • Remediering - fra film til tegneserie

  Brugerne arbejder med at genfortælle en selvvalgt filmscene som en tegneserie, på baggrund af udvalgte stillbilleder fra scenen. De gør sig overvejelser om billedbeskæringer og fremstiller en tegneserie i programmet Comic Life.

  MÅLSÆTNING
  - At finde nøglebegivenhederne i en filmscene
  - At kunne genfortælle en filmscene som tegneserie ud fra selvvalge billeder fra scenen.
  - At arbejde med billedbeskæring som fortællende element i en historie.
  - At kende til ligheder og forskelle imellem virkemidlerne i film og tegneserier.

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/remediering-fra-film-til-tegneserie
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/remediering-fra-film-til-tegneserie/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Billedkunst
  • Engelsk
  • Filmkundskab
  • Dansk som andetsprog
  • Medier
  • Historie
  • Kristendomskundskab
  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk
  • Natur/teknologi

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 2 lektioner
  • 2 personer
 • Skyd en tegneserie

  Brugerne arbejder med perspektiv og billedbeskæring. De udfylder et storyboard, hvor de anvender dette. Ud fra storyboardet skyder de billeder, som de anvender i den tegneserie, som de fremstiller i programmet Comic Life.

  MÅLSÆTNING
  - At kunne fortælle en kort historie som tegneserie.
  - At arbejde med billedbeskæring som fortællende element i en historie.

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/skyd-en-tegneserie
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/skyd-en-tegneserie/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Billedkunst
  • Engelsk
  • Filmkundskab
  • Dansk som andetsprog
  • Medier
  • Historie
  • Kristendomskundskab
  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk
  • Natur/teknologi

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • 4 lektioner
  • 3 personer
 • Afsløringen - om billedudsnit

  Brugerne arbejder med at skabe en historie ud fra inspirationsmaterialet. De udformer et storyboard og tager billeder. I aktiviteten arbejder grupperne med fokus på vigtigheden af at anvende forskellige billedbeskæringer. Billederne samles i et slideshow, fx PowerPoint.

  MÅLSÆTNING
  - At blive bevidstgjort om formidling gennem billeder ved selv at skabe en billedfortælling.
  - At få kendskab til betegnelserne for de forskellige billedbeskæringer (også kaldet billedudsnit eller framing).
  - At få fornemmelse for billedbeskæringens betydning for historien.
  - At lære at bruge det fortællemæssige element ”overraskelse”.

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/afsloeringen-om-billedudsnit
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/afsloeringen-om-billedudsnit/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Billedkunst
  • Filmkundskab
  • Dansk som andetsprog
  • Medier

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • 2 lektioner
  • 3-4 personer
 • Film på plakaten

  Brugerne arbejder med billeder og udtryk. De skal skabe en filmplakat til en kortfilm, på baggrund af et stillbillede, de udvælger fra filmen. De reflekterer over, hvilken historie de vil fortælle med billedet, samt hvilke virkemidler de dertil vil anvende.

  MÅLSÆTNING
  - At udvælge ét billede, der kan fungere som plakat for en fortælling i levende billeder.
  - At afstemme en filmplakats virkemidler (billede, skrifttyper, farver, komposition) ift. filmens indhold.
  - At bruge billederedigeringsprogrammet Canva eller Pixlr.

  Aktivitet:
  smaap.dk/praesentation/film-paa-plakaten
  Vejledning:
  smaap.dk/praesentation/film-paa-plakaten/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Billedkunst
  • Filmkundskab
  • Medier
  • Historie
  • Samfundsfag
  • Engelsk
  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk

  Niveau og omfang

  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 4 lektioner
  • 1-3 personer
 • Proffe plakater

  Brugerne arbejder med billeder og udtryk. De skal genskabe en filmplakat i en ny genre og med dem selv i motivet. De skal reflektere over, hvilken historie de vil fortælle med billedet, samt hvilke virkemidler de dertil vil anvende.

  MÅLSÆTNING
  - At arbejde med billedudtryk (motiv, beskæring, farve og tekst) i forhold til indhold.
  - At arbejde med genrer.

  Aktivitet:
  smaap.dk/praesentation/proffe-plakater
  Vejledning:
  smaap.dk/praesentation/proffe-plakater/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Billedkunst
  • Filmkundskab
  • Medier
  • Historie
  • Samfundsfag
  • Engelsk
  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • 4 lektioner
  • 3-5 personer
 • Skatertutorial

  Brugerne arbejder med billedbeskæring, perspektiv og komposition i forbindelse med at producere en skatertutorial. De laver et storyboard forud for produktionen af deres tutorial. De skal samtidig forholde sig til modtageren, og overveje hvem deres tutorial henvender sig til.

  MÅLSÆTNING
  - At arbejde med billedudtryk i forhold til at formidle et budskab.
  - At blive opmærksom på, hvordan et budskab målrettes til en bestemt målgruppe.
  - At blive trænet i at arbejde med præsentationsværktøjer som fx PowerPoint.

  Aktivitet:
  smaap.dk/praesentation/skatertutorial
  Vejledning:
  smaap.dk/praesentation/skatertutorial/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Billedkunst
  • Filmkundskab
  • Dansk som andetsprog
  • Biologi
  • Fysik/kemi
  • Musik
  • Natur/teknologi
  • Idræt

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • 4 lektioner
  • 3 personer
 • Lav en Powtoon

  I denne aktivitet laver eleverne en præsentation i programmet Powtoon, enten som film eller slideshow med animationer. De tager udgangspunkt i et emne eller en tekst og finder de 3-5 vigtigste pointer, som de derpå visualiserer i en slide/scene pr. pointe. Til slut øver de sig på at inddrage Powtoon-præsentationen som en del af en mundtlig fremlæggelse.

  MÅLSÆTNING
  - Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i en tekst.
  - Eleven har viden om metoder til layout af forskellige genrer.
  - Eleven kan bruge præsentationsprogrammet PowToon.

  Aktivitet:
  smaap.dk/praesentation/lav-en-powtoon
  Vejledning:
  smaap.dk/praesentation/lav-en-powtoon/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Dansk som andetsprog
  • Historie
  • Kristendomskundskab
  • Samfundsfag

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 6 lektioner
  • 1-3 personer

Lyd

 • Dragelyd til Skammerens datter

  Brugerne bliver gjort bevidste om lydsidens betydning for filmmediet. Ved at sammensætte lydeffekter fra et lydbibliotek skaber man selv dragelydene til en scene fra 'Skammerens datter'. Derefter tilføjer man øvrige effekter, atmosfærelyd og et stykke musik, så scenen til sidst får et professionelt finish.

  MÅLSÆTNING
  - at give eleverne forståelse for lydsidens betydning i film
  - at eleverne får erfaring med at skabe en stemning i en filmscene ved hjælp af valg af lydeffekter og musik.
  - at eleverne lærer at filmsceners lyd er opbygget i lag
  - at eleverne selv arbejder med at skabe specifikke effektlyde
  - at eleverne får basale lydredigeringsfærdigheder i et konkret program
  -
  -

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/dragelyd-til-skammerens-datter
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/dragelyd-til-skammerens-datter/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Filmkundskab
  • Medier

  Niveau og omfang

  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 4 lektioner
  • 2 personer
 • Radioreklame der rykker

  Brugerne arbejder med at producere en radioreklame ud fra et trukket, fiktivt produkt. De indtaler speak i lydredigeringsprogrammet og vælger et passende stykke musik og lydeffekter. Derefter mixer de lydsporene, så de får en effektiv og velfungerende reklame.

  MÅLSÆTNING
  - At arbejde med reklamen som genre.
  - At skabe et samlet lydbillede, der fungerer.
  - At anvende lydens virkemidler.
  - At arbejde med lyd i flere lag.
  - At få forståelse for de forskellige lydspors indvirkning på hinanden i det færdige mix.
  - At få erfaring med et lydredigeringsprogram som Soundation eller Audacity.

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/radioreklame-der-rykker
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/radioreklame-der-rykker/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Engelsk
  • Dansk som andetsprog
  • Medier
  • Musik

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 4 lektioner
  • 2 personer
 • Radiospot (på dansk) - The Right to Learn

  Brugerne arbejder med at producere et radiospot ud fra en trukket rettighed fra børnekonventionen. De indtaler speak i programmet Audacity og vælger et passende stykke musik og lydeffekter. Derefter mixer de lydsporene, så de får et velfungerende radiospot, der formidler den valgte artikel.

  MÅLSÆTNING
  - At sætte fokus på én børnerettighed fra FN's Konvention om Barnets Rettigheder gennem en egenproduktion af et radiospot.
  - At skabe et samlet lydbillede, der fungerer.
  - At anvende lydens virkemidler.
  - At arbejde med lyd i flere lag.
  - At få forståelse for de forskellige lydspors indvirkning på hinanden i det færdige mix.
  - At få erfaring med et lydredigeringsprogram som fx Audacity.
  -
  -
  -

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/radiospot-paa-dansk-the-right-to-learn
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/radiospot-paa-dansk-the-right-to-learn/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Engelsk
  • Samfundsfag
  • Dansk som andetsprog
  • Medier
  • Historie
  • Kristendomskundskab
  • Musik

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 4 lektioner
  • 2 personer
 • Lav en historisk radioreportage

  Eleverne producerer en radioreportage over en historisk begivenhed, som de lever sig ind i og rekonstruerer. De researcher først på begivenheden og optager så speak,interviews og atmosfærelyde. Derpå redigerer de råmaterialet sammen til en velfungerende helhed på 2-4 min.

  MÅLSÆTNING
  - At lave et velproduceret produkt til kulturfagsprøven.
  - At arbejde med radioreportagen som genre.
  - At researche på og forstå en historisk begivenhed.
  - At interviewe andre mennesker og redigere interviews.
  - At anvende lydens virkemidler, såsom speak, atmosfærelyd og lydeffekter.
  - At arbejde med lyd i flere lag og forstå de forskellige lydspors indvirkning på hinanden i det færdige mix.
  - At få erfaring med et lydredigeringsprogram såsom Soundation (Skoletube) eller Audacity.
  -

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/lav-en-historisk-radioreportage
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/lav-en-historisk-radioreportage/vejledning

  Fag

  • Historie
  • Kristendomskundskab
  • Samfundsfag
  • Kulturfagsprøven
  • Engelsk
  • Dansk

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 6 lektioner
  • 2-3 personer

Redigering

 • Klip en scene

  Brugerne arbejder med at klippe en scene ud fra udleverede filmklip. Filmklippene udleveres i to omgange: 1) Scene skudt i totalbilleder, 2) Samme scene skudt i nærbilleder. Brugerne klipper klippene sammen og arbejder med at variere billedudsnittene.

  MÅLSÆTNING
  - At skelne mellem forskellige beskæringer/billedudsnit.
  - At styre tilskuerens opmærksomhed i en scene ved at klippe mellem forskellige billeder.
  - At klippe film i et simpelt klippeprogram som Movie Maker eller iMovie.

  Aktivitet:
  smaap.dk/film-radio/klip-en-scene
  Vejledning:
  smaap.dk/film-radio/klip-en-scene/vejledning

  Fag

  • Dansk
  • Billedkunst
  • Filmkundskab
  • Dansk som andetsprog
  • Medier

  Niveau og omfang

  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Gymnasie
  • 2 lektioner
  • 1-3 personer

Tryk på ikonerne for at se en forklaring for hvert af dem